Zakład Przestrzeni Urbanistycznych
 

 

strona główna aktualności dydaktyka nauka pracownicy kontakt
                               

Wojciech Korbel,

dr inż. architekt, adiunkt naukowo-dydaktyczny
email: wojciechkorbel@hotmail.com
Tel. 12 628 24 34

p. 1.12, ul. Podchorążych 1
Urodzony w Krakowie. Studia ukończył na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej. Pracę doktorską przygotowaną pod opieką naukową dr hab. inż. arch. Andrzeja Wyżykowskiego, prof. PK pt.: „Promocja Jako Marketingowy Instrument Przekształceń Urbanistycznych” obronił w 2001 r.
Prowadzi badania nad wpływem obowiązującego i planowanego prawodawstwa na całokształt współczesnego procesu inwestycyjnego w Polsce oraz na jakość powstających przestrzeni urbanistycznych.

Specjalizacja w zakresie znajomości i analizy przepisów prawa oraz procedur administracyjnych związanych z planowaniem przestrzennym i procesem budowlano - inwestycyjnym w tym także dotyczącym, inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko.
Posiada uprawnienia do projektowania architektoniczno – urbanistycznego bez ograniczeń oraz jest członkiem w Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów. Równocześnie z prowadzonymi badaniami naukowymi, w ramach prowadzonej przez siebie własnej pracowni projektowej, realizuje projekty koncepcyjne, budowlane i wykonawcze obiektów użyteczności publicznej, mieszkaniowych i produkcyjnych na zlecenia inwestorów prywatnych i instytucjonalnych w tym m.in. dla Shimizu, Lidl Polska, Arge Nieruchomości, Urzędu Miasta Krakowa, Urzędu Gminy Wielka Wieś i wielu innych.

Posiada wieloletnie doświadczenie dydaktyczne w prowadzeniu zajęć na wszystkich latach studiów licencjackich i magisterskich.
W 2007 r. w ramach zespołu autorskiego. kierowanego przez arch. St.. Deńkę i arch. R. Kuzianika otrzymał nagrodę I stopnia Ministra Budownictwa RP za wybitne osiągnięcia twórcze w dziedzinie architektury i budownictwa, za projekt Audytorium Maximum UJ.